Bylo zde dbáno na promyšlené návaznosti každého trámu od samotné studie až po prováděcí projekt. Klient si výslovně žádal studii, která je realizovatelná. Splňuje požadavky na počet míst k sezení, možnost letního promítání, denní skrýš před deštěm pro děti na zahradě.

VIZUALIZACE - více variant uspořádání uvnitř

KINO
KINO 1
KINO 2
KINO 3
NOC 0
NOC 1
NOC 2
NOC 3
PUDORYS
RAUT 0
RAUT 1
RAUT 2
RAUT 3

3D VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - online