Jednoduchost a proveditelnost již první varinaty studie je nezbytná pro rychlé odsouhlasení ze strany investora. Umožňuje lépe zhodnotit náročnost jednotlivých stavebních částí. V této studii jsou uvažovány stavební úpravy budovy Mateřské školy v Borohrádku. Do rekonstrukce jsou zahrnuty i úpravy okolí včetně bezbariérového přístupu žáků. Dokumentace bude sloužit pro oslovení dodavatelů stavebních prací. Její součástí bude kontrolní rozpočet a výkaz výměr. Rozsah projektových prací je v interiéru MŠ vymezen na rekonstrukci tří samostatných společných sociálních zařízení dětí (1x v 1.NP a 2x v 2. NP). Bude se jednat o kompletní rekonstrukci povrchů, výměnu svislých odpadů, zařizovacích předmětů, radiátorů a osvětlovacích těles.Rozsah díla v exteriéru bude zrekonstruován celý prostor před budovou (východní) a jižní parkoviště, vše až po hranici areálu a obvod budovy MŠ.

REALIZACE REKONSTRUKCE SOCÍÁLNÍHO ZÁZEMÍ

interier ms borohradek 00
interier ms borohradek 01
interier ms borohradek 02
interier ms borohradek 03
interier ms borohradek 04
interier ms borohradek 05
interier ms borohradek 06
interier ms borohradek 07
interier ms borohradek 08
interier ms borohradek 09
interier ms borohradek 10
interier ms borohradek 11
interier ms borohradek 12
interier ms borohradek 13
interier ms borohradek 14
interier ms borohradek 15
interier ms borohradek 16

 

REALIZACE REKONSTRUKCE EXTERIÉRU

Rekonstrukce Materska skola 00
Rekonstrukce Materska skola 01
Rekonstrukce Materska skola 02
Rekonstrukce Materska skola 03
Rekonstrukce Materska skola 04
Rekonstrukce Materska skola 05
Rekonstrukce Materska skola 06
Rekonstrukce Materska skola 07
Rekonstrukce Materska skola 08
Rekonstrukce Materska skola 09
Rekonstrukce Materska skola 10
Rekonstrukce Materska skola 12
Rekonstrukce Materska skola 13
Rekonstrukce Materska skola 14
Rekonstrukce Materska skola 15
Rekonstrukce Materska skola 16
Rekonstrukce Materska skola 17
Rekonstrukce Materska skola 18

 

FINÁLNÍ VARIANTA  (renderovaná světla a materiály včetně virtuální 3D prohlídky)

EXT 0
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4
EXT 5
EXT 6
EXT 7
INTERIER 0
INTERIER 1
INTERIER 10
INTERIER 11
INTERIER 12
INTERIER 2
INTERIER 3
INTERIER 4
INTERIER 5
INTERIER 6
INTERIER 7
INTERIER 8
INTERIER 81
INTERIER 9
PUDORYS 1

 3D VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - online   Virtuální MODEL - průchozí

 

DISPOZIČNÍ VARIANTA 1

EXT 0
EXT 1
EXT 2
EXT 4
EXT 5
EXT 6
EXT 7
INTERIER 0
INTERIER 1
INTERIER 2
INTERIER 3
INTERIER 4
INTERIER 5
INTERIER 6
INTERIER 7
PUDORYS