Zpracování dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby je s 3D vizualizací o mnoho snazší. Stejně tak je vizualizace prospěšná při samotné výstavbě. Projekt je obohacen přehledností a kvalita výsledného díla je velice dobře kontrolovatelná i pro laika v oboru. Rozsah prací byl od vizualizace až k projektu pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a návrhového rozpočtu. Realizace hrubé stavby podle BIM projektu trvala pouhých 30 hodin. Zajistím Vám stavební a technický i autorský dozor, domluvím vše s vašimi řemeslníky. Veškeré grafické výstupy jsou v ceně projektových prací a slouží výhradně pro lepší komunikaci s investorem, úřady i zhotovitelem.

REALIZACE

s IMAG0296
s IMAG0302
s IMAG0304
s IMAG0306
s IMAG0309
s IMAG0311
s IMAG0314
s IMAG0315
s IMAG0316
s IMAG0320
s IMAG0321
s IMAG0322
s IMAG0324
s IMAG0325
s IMAG0330
s apred  stavbou

 

FINÁLNÍ VARIANTA

01
02
03
04
05
06
07
c 09

 

VÝKRESY DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

d 01
d 02
d 03
d 04
d 05