U tohoto projektu bylo cílem ukázat investorovi návrh barevného řešení nově zateplované fasády v několika variantách. Výstupy byly zhotoveny dle požadavků investora v závislosti na fázi práce. Pro první rozhodování investora slouží základní náhled včetně výkresové dokumentace a až finální vybraná varianta se renderuje v plné kvalitě. Záleží pouze na Vás jak dokážete být nároční.

VIZUALIZACE VÍCE VARINAT BARAEV A TVARŮ

01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15